Lumonite
Olight
Petzl
Purelux
Led Lenser
Maglite
Fenix
Ferei
Lupine
Terralux
Nite Ize
Blackjack
Airam
VARTA
Silva
SAE
Strands
Viklight

Frakt från:

59kr

 

Fri frakt vid
order från 1499kr:

0kr


Fri retur (30 dagar):

0kr

VALOSTORE ljuslaboratorium

Valostore har ett ljuslaboratorium där vi testar prestanda och egenskaper på belysning. Vi kan mäta om lamporna ljusmässigt levererar den prestanda som tillverkarna lovar.

Det är mycket vanligt med överdrivna ljusegenskaper (ljusflöden/ lumen, brinntider etc.) för all typ av portabel belysning på marknaden. Tack vare vårt egna ljuslaboratorium kan vi presentera en ärlig fingervisning om lampornas faktiska prestanda, helt oberoende av vad tillverkaren uppger.

Testa vårt verktyg för att jämföra portabel belysning:

=> www.valostore.se/jamfor_ficklampor

I denna artikel presenterar vi vår utrustning och ljusmätningsmetoder samt vad som definerar ljusflöde, räckvidd, brinntid, färgtemperatur och färgåtergivningsindex.

Utrustning

Vi använder oss utav ljusmätningsutrustningen Labsphere FS2 tillsammans med kringutrustning. Den är främst konstruerad för att mäta ljus från ficklampor, pannlampor och annan portabel belysning. Utrustningen uppfyller kraven för mätning enligt ANSI/NEMA FL1 standarden. Vi kan bland annat mäta:

  • Ljusflöde (lumen)
  • Färgtemperatur
  • RA-tal
  • Spectra
  • Kromaticitet
  • Brinntider och ljusflödeskurvor under hela brinntiden

Mer info om Labsphere FS2 finns på tillverkarens hemsida.

Ljusflöde (lumen)

Vi mäter ljusflödet enligt ANSI/NEMA FL1-standarden, förutom på den punkten att vi mäter oftast endast på en eller två exemplar av produkten för att spara tid. Standarden rekommenderar mätning på minst tre exemplar av varje produkt.
För att korrigera för ljusbortfallet i själva mätutrustningen kalibreras utrustningen varje gång innan ny mätning påbörjas med den integrerade lampan. Då kan vi bortse från det ljus som absorberas av testgloben samt den del av ljus som hamnar på belysningen och i mäthålet.

Enligt ANSI/NEMA FL1-standarden utförs mätningen först när belysningen har varit tänd i 30 - 120 sekunder. Vanligt för LED-belysning är att de lyser starkast direkt efter att de tänts och lysdioden fortfarande är sval. Därför ger mätresultat enligt standarden ofta lägre mätvärden än om man skulle mäta direkt efter att belysningen tänts. Så man kan välja att "boosta" mätresultatet om man väljer att inte följa standarden. Det förkommer också att tillverkare specificerar ljusflöde efter vad lysdioden maximalt kan leverera och inte vad den faktiskt levererar i lampan. Också förekommande, speciellt hos billigare modeller från Asien, är att ljusflödets maximala värde är hämtat helt ur luften. Vi anser att korrekt utförda mätningar enligt standarden ger en mer realistisk bild av ljusflödet i praktiken, därför följer vi den.

Här mäts Olight S80 i vårt ljuslaboratorium.

Räckvidden (meter)

Räckvidden för ljuskäglan betecknar det maximala avståndet från belysningen där ljuskäglan fortfarande klarar att belysa med 0,25 lx (lux). I praktiken är det samma upplevda ljus som motsvaras av en fullmåne-belyst yta på marken. Just räckvidden mäts inte, utan den kalkyleras fram genom en formel.

Ljuskäglans räckvidd mäts med lux-mätare där ströljus från omgivningen förhindras/minimeras med hjälp av ett rör. Med lux-mätaren kan därmed ljuskäglans ljusstarkaste spot mätas noggrant från det uppmätta avståndet. Intensiteten (cd) behöver inte mätas på ett specifikt avstånd, då den alltid kan härledas med formeln:

Intensitet (cd) = 0,25 (lx) * räckvidd (m)²

Alltså, vet man avståndet mellan ljuskällan och mätinstrumentet samt illuminansen (lux), kan ljusintensiteten (candela) beräknas.

Räckvidden (meter) kan beräknas med formeln:

Räckvidd (m) = √ (cd/0,25)

Enligt ANSI/NEMA FL1-standarden görs mätning först efter det att belysningen har varit tänd i 30 - 120 sekunder.

Brinntiden

Den verkliga brinntiden är ett subjektivt begrepp eftersom ljusflödet i de allra flesta belysningar avtar under dess brinntid. Lampan levererar alltså inte samma ljusprestanda mot slutet som när lampan var fulladad. Därför finns ett fastställt gränsvärde som specificerar den tidpunkt då belysningen inte längre anses levererar tillräckligt med ljusflöde för att räknas som faktisk drift. Detta är inte helt rättvist, det viktigaste är att kolla på hur ljuskurvan för brinntiden ser ut. Avtar ljuset markant redan efter en kort tid eller lyser den ljusstarkt ända tills batteriet tar slut?

Enligt ANSI/NEMA FL1-standarden anses brinntiden vara slut när endast 10% återstår av det ursprungliga maximala ljusflödet lampan hade när den tändes. Brinntiden fastställs genom att ljusflödet mäts under hela drifttiden. Med hjälp av mätresultatet fås en ljuskurva fram. Till exempel, har en lampa 100 lumen på ett effektläge, anses brinntiden vara förbrukad när ljusflödet passerar 10 lumen-gränsen.

Färgtemperatur och färgåtergivningsindex (RA-tal)

Färgtemperatur och färgåtergivningsindexet hör inte till FL1-standarden, men eftersom att de ibland kan vara av intresse, mäter vi även dem. Mätvärdena mäts under samma förhållanden och med samma utrustning som ljusflödet. De mäts när belysningen är satt till att leverera full effekt. Mätvärdena kan skilja sig åt om man mäter olika effektlägen på belysningen. Därför ska mätvärderna ses som en fingervisning för de övriga effektlägen de inte är specificerade för.

Mätresultat på valostore.se

Att mäta ljusflöde och brinntider är ett mycket tidskrävande jobb. Vi hinner inte mäta varenda ficklampa/belysning vi får in, men om du vill att vi ska testa en speciell belysning, tag gärna kontakt med kundtjänst och berätta om ditt önskemål. Vi försöker att åtminstone testa de allra populäraste modellerna så snart vi får in dessa i sortimentet.

De produkter på valostore.se som har blivit testade har i produktbeskrivning ett fält där mätresultatet presenteras. För vissa modeller testar vi endast ljusflöde för att spara tid. Information i produktbeskrivningar uppdateras kontinuerligt när nya testresultat fås fram. Med vissa modeller nämns förutom testresultat från oss, även tillverkarens egna uppgifter om ljusflöde och brinntider.

Om förkortningar och begrepp som lumen, lux och candela är okända begrepp, rekommenderar vi som läsning även vår artikel "Lumen, lux och candela - och hur de mäts".

"En tillverkare har uppgett ljusflödesvärde enligt ANSI FL1 till ett annat värde än ni. Varför får ni inte samma resultat?"
Tillverkarnas egna föklaring till detta brukar vara att det skiljer hur man mäter ljus, de har olika utrustningar och olika tillvägagångssätt. Men mäter man enligt den internationella standarden så borde man få ganska likvärdiga resultat. Vissa tillverkare "fuskar" och sätter ANSI/NEMA Fl1-loggan jämte glädjetal som de trollat fram ur hatten. Därför mäter vi själva opartiskt ljuset för lampan.

Det är dock helt normalt med små avvikelser mellan olika exemplar av en produkt. På grund av ändrade tillverkningsprocedurer, olika kretsar och lysdioder kommer det alltid finnas en viss skillnad. Även dess strömkälla påverkar resultatet. Vi mäter normalt sett på 1 eller 2 produkter, därför kan vi inte ge något medelvärde som gäller precis alla exemplar. Men vi tar alltid testexemplaret på måfå ur lagret, det vill säga de exemplar vi testar är inte "boostade" av tillverkaren på något sätt då de inte kan veta i förväg vilket exemplar vi kommer att testa.

Kommentera denna artikel

Nya produkter

Belysning och kringutrustning utvecklas ständigt - så även vårt produktsortiment. Från oss hittar du marknadens mest kraftfulla och effektiva portabla belysning.

Snabb leverans 1-2 dagar

Lagerförda produkter levereras inom 1-2 arbetsdagar. Vi handlägger order löpande och beställningar lagda före kl. 13 skickas normalt samma dag.

100% Nöjd Kund-garanti

Beställ nu och testa produkten hemma. 100% Nöjd kundgaranti! Öppet köp i 30 dagar med fri retur och byte. Det ger dig ett tryggt och säkert köp.